Bestyrelsesmøde i Árvakur-islænderforening 190215

Tilstede: Finn Pedersen, Karina Axelbo, Gitte Fischer, Janne Florager, Bjørn Andersen, Henning Christensen og Dorthe Reinhardt Hansen.

Dagsorden:                                           1) Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem.

                                            2) Konstituering

3) Fastsættelse af datoer for Árvakurs arrangementer for det

     kommende år.

4) Evt.

5) nyt bestyrelsesmøde.

Ad1)             Bjørn indleder mødet med at byde specielt Henning velkommen i bestyrelsen som nyt medlem og et velkommen til hele bestyrelsen. Samtidigt beklager Bjørn (og vi andre) at vi ikke på generalforsamlingen (selvom Vibeke ik’ var til stede), fik sagt tak til Vibeke Monberg for hendes arbejde i bestyrelsen. Vi besluttede at ”sige tak” til Vibeke ved at Bjørn kontakter Vibeke og overbringer hende en gestus.

Ad2)             Konstituering: De valgte bestyrelsesmedlemmer pegede enstemmigt og med applaus på Bjørn V.Andersen som formand. Bestyrelsen konstituerede sig som følge:

Formand:                         Bjørn V.Andersen

                                            Kaserer:                            Finn Pedersen

                                            Sekretær:                         Dorthe Reinhardt Hansen

                                            Web.master:                   Karina Axelbo

                                            Ad-Hoc.                            Janne Florager

                                            Ad-Hoc.                            Gitte Ficher

                                            Ad-Hoc.                            Henning Christensen

                      ( På generalforsamlingen 2016  vil Gitte, Karina, Finn og Dorthe være på valg).

Ad 3)            Datoer for arrangementer:

Udgangspunktet for udbud af fælles-ture vil veksle mellem lørdage og søndage samt veksling mellem lige og ulige uger. Herud over bestræber vi os på at indpasse vores arrangementer i forhold til Faxi-islænder klubs arrangementer, idet der er sammenfald af medlemmer.

KLUB-AFTNER: Alle arrangementer vil foregå i Pak-huset i Nykøbing kl.19.00. Pris:kaffe/kage 25 kr. for medlemmer herud over + 25 kr for ikke medlemmer.                  

FØRSTE ARRANGEMENT:

Marts d. 5.torsdag. Foredrag: Distanceridning. Afvikling, deltagelse, træning m.m. (navn ska’ sættes ind).Dette er et dyrt arrangement, måske andre vil være interesseret i at deltage-pris 25 kr+25 kr for kaffe/kage. Vi laver opslag i Faxi, på Lestrupgård og Ågerupgård i Vipperød + evt. andre steder.

Oktober d.6. Tirsdag. ?

November d.24. Tirsdag. ?

 

 

 

Fælles-ture:

Marts d. 21.Lørdag kl.11.00:Lige uge: Grevinge skov/Hanne Ourt er guide (nærmere beskrivelse på hjemmesiden og face-book).

April d.12.Søndag.kl.14.00:Medlemmer byder ind.

April d.25.Lørdag.kl.14.00:Medlemmer byder ind.

Maj d.9.Lørdag.kl.14.00:Medlemmer byder ind.

Juni d.17.Onsdag.kl.20.00:Nattergale-tur Nakke.(Pølser,vand+øl).

September d.5.Lørdag kl. 14.00:Medlemmer byder ind.

September d.27.Søndag.kl.11.00 (bemærk kl.11): Medlemmer byder ind.

Oktober d.24.Lørdag.kl.11.00: Medlemmer byder ind.

November d. 15.Søndag.kl.11.00: Medlemmer byder ind.

December d.5.Lørdag.kl.11.00: Juleridt- Barkladen Annebjergskoven. Glögg,æbleskiver og kakao.

Januar d.3.Søndag. kl11.00. Nytårs kur – Sandskredet med Pølser og bål.

HERUD OVER ER PLANLAGT TREC-TRÆNING og SOMMER CAMP.

ALLE MANDAGE i JUNI, TREC-TRÆNING:

Juni: 1.-8.-15.-22.-29. kl.19.00. Alle mandage afholdes TREC-TRÆNING hos Karina Axelbo-Nordskovsvej ?? Nr.Asmindrup.

August: 15.og 16. Lørdag og søndag. Sommercamp/hygge-Morbjerggård.

(Bestyrelsen afsluttede punktet med en Brain-storm på indhold til klub-aftner: Kraniesakralmassør, Kiropraktor, Telepat m.m.)

Ad 4)            Næste bestyrelsesmøde: 26.marts kl.19.00 hos Karina. Nord-skovsvej ?