Bestyrelsesmøde i Àrvakur-islænderforening 260315

Tilstede: Karina Axelbo, Finn Pedersen, Gitte Fischer, Janne Florager, Henning Christensen, Bjørn Andersen og Dorthe Reinhardt.

Ref,: Dorthe

Dagsorden:

1)    Medlemsliste-adgang for medlemmerne

2)    Oval-bane adgang

3)    Planlægning af fællesridning

4)    Trec

5)    Klubaftner

6)    Evt.

Ad1)             På generalforsamlingen blev der ytret ønske fra nogle medlemmer, om

                      at kunne komme i kontakt med andre medlemmer af klubben. Ønsket

                      var at kunne kontakte andre for at få viden om ridemuligheder i deres

område og evt. guidning, eller andet heste-relevant. Et forslag er at medlemslisten lægge ud på Árvakurs hjemmeside. Medlemmerne forespørges om at tilkendegive om det for dem er i orden.

 

Ad2)             Ovalbane adgang: Det diskuteres om OHR ville kunne være interesseret i at anlægge en bane. Árvakur kunne evt. blive en underafdeling af OHR. OHR’s formand har tidligere meldt tilbage at vi må melde os ind på lige vilkår med andre. Janne tager kontakt til OHR angående mulighed for etablering af en bane.

Ad3)             Kommende ture: 12.april kl. 11. Sandflugtsplantagen.Mødested ”Kabel-huset”.

                      25.april.kl 14. Vesterlyngvej. Henning guide. Henning byder på boblevand. Hurra, han bliver 70 år (utroligt) d.28.april.

                      Opremsning af ridemuligheder i vores område:

                      -Nakke: Sletten, Skarvkolonien + flere

                      -Kabelhus-sandflugtsplantagen

                      -Sonnerup skov, flere ruter

                      -Jyderup skov

                      -Annebjerg skov

                      -Ulkerup skov

                      -Grønnehaveskoven

                      -Stokkebjerg+Kongsøre skove, flere ruter

                      -Vesterlyngvej-Nordstrand

                      -Kårupskov

                      -Høveskov+ Skamlebæk, flere ruter

                      -Grevinge skov

                      -Ellinge skov

                      Fælles ture i det kommende år:

                      Evt. 09.maj Ellinge skov,hvis Lone –Trollebo kan (ellers sætter hun en dato).Bjørn kontakter.

                      31.maj Lestrupgård-Ulkestrup skov.

                      17.juni kl.20.00 Nakke-Nattergaletur med pølser og vand

                      01.-08.-15.-22. og 29. juli(alle onsdage) med mødested Barkladen. Aftenture og/eller distance rit.

                      29.juli afslutning med grill.

                      15.-16.aug. Morbjerggård. Sommercamp

                      05.sep.lørdag kl.14. Sonnerup skov

                      (12.sep.lørdag Distance-ridning på Hedeland)

                      27.sep.søndag kl.11-00. Jyderup skov.

                      24.Okt.lørdag kl.14.00.Kårup skov.

                      15.nov.søndag kl.11.00.Ellinge skov.

                      05.dec.lørdag kl.11.00. Barkladen, Anneberg skov. Julerit med glögg m.m.

                      03.jan(2016) kl.11.00 Sandskredet. Ntårskur m. pølser.

 

Ad4)             Trec hos Karina Axelbo alle mandage kl.19 i juni(01.-08.-15.-22. og 29.)

                      Elementer: Møllehjul (haves)-Bro (haves, men skal gerne forlænges),Låge (haves), Opstignings rampe (haves). Slalum (Skal fremskaffes), Flimreport (laves), Stå i cirkel (skal etableres med hegn omkring), Tre-kløver (evt.kegler-skal fremskaffes), L (laves af rafter), Labyrint (laves af rafter eller snor), Presenning (skal skaffes).

                      Karina og Bjørn taler med den gode håndværker Kenneth, som har udført de nuværende elementer, om hjælp til udførelse af de øvrige (specielt ”Flimreporten”).

Ad5)             Klubaftner: 06.okt., 24.nov. og 19.ja. (2016). Alle aftner i Pak-huset k.19. Der er endnu ikke fastlagt program.

Ad6)             Evt.

                      Yoga-start:venter svar fra Pak-huset ledelsen om lokale.

Næste møde 28.maj kl.19- hos Karia.

Dagsordens punkter: Se på Trec-bane-område m.m., Mårbjerggård og Klub-aftner.